Prvi put s ocem na jutrenje ideja

Ideja dela Prvi put s ocem na jutrenje je da je majka u presudnim trenucima stub porodice. Majka je ta koja drzi porodicu na okupu i koja Mitra vraca sa stranputice.

Laza Lazarevic u mnogim svojim pripovetkama zivo opisuje sliku majke kao figure koja bdi nad svom sudbinom svojih najmilijih. Kao i pripoveci Vetar Laze Lazarevica majka ima glavnu ulogu. U različitim okolnostima majka se za razliku od pripovetke Vetar, u pripoveci Prvi put s ocem na jutrenje izdvaja hrabroscu i odlucnoscu.


Iz toga proizilazi da se mozi postaviti teza ili ideja  da kod Lazerevica za razliku od ostalih srpskih realisticara zastupa tezu matrijarhata a ne patrijarhata i da sve pociva na zeninim plecima.

Leave a comment

Your email address will not be published.